11
από Σακκάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Παπαδόπουλος Κ., Σακκάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
14
από Σακκάς Γ., Αθανασόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
15
από Σακκάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
20