1
Αρχιτέκτονας: Σαμαράς Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αργυρούπολη, Βουλιαγμένης 566

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σαμαράς Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Εκάλη

Κτίριο