1
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Παυλόπουλος Δ., Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Παυλόπουλος Δ., Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση ημερίδας
4
από Σαββόπουλος Β., Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Σαμοϊλης Βασίλης...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμεα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Παπάζογλου Θ., Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
13
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Σαμοϊλης Βασίλης...

Συνέδριο
16
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
19
από Σαμοϊλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου