1
από Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
2

Βιβλίο
4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Χατζηγιάννογλου Μ., Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
9

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Σαχσαμάνογλου Χ., Χατζηιωακείμ Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
11

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Λιβαδάς Γ., Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο