9
από Τάσιος Θεοδόσιος Π., Πλαϊνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Σιγάλας Ι....

Βιβλίο
13
από Μπατζιάς Φ., Σιγάλας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Σιγάλας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Σιγάλας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού