1
από Σινάνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο

3
από Σινάνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση ημερίδας
4
από Σινάνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση ημερίδας
12
από Σινάνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Ερωτήσεις, παρεμβάσεις - συζήτηση

Άρθρο περιοδικού
13
από Σινάνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Ερωτήσεις, παρεμβάσεις - συζήτηση

Εισήγηση ημερίδας
17
από Σινάνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου