1
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
4
από Σκουλικίδης Θ., Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
7
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
14
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
15
16
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
17
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
19
από Σκουλικίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο