2
από Σουφλής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Sagman S., Graver Sandlar J.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Σουφλής Ιωάννης...

Βιβλίο
8
από Townsend C.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Σουφλής Ιωάννης...

Βιβλίο