1
από Σούλης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Οπτικός δίσκος
2
από Σούλης Ι., Γιαννόγλου Γ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Οπτικός δίσκος
3
από Σούλης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
4
από Σούλης Ι., Φαρμάκης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Οπτικός δίσκος
5
από Σούλης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
από Σούλης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
13
από Σούλης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Σούλης Ι....

Βιβλίο
16
από Σούλης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
18
από Σούλης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
19
από Σούλης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο