4
από Demic Miroslav, Σπέντζας Κ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
5
από Σπέντζας Κ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
από Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Βατσάκης Ν., Κουλοχέρης Δ., Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Τζουράλας Ι., Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Βατσάκης Ν., Κουλοχέρης Δ., Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Τζουράλας Ι., Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
από Σπέντζας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας