1
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Φαρμακίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Σπανός Κ....

Βιβλίο
3
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
6
από Λεονάρδος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Σπανός Κ....

Βιβλίο
7
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
8
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού