2
από Μπουρουσιάν Μ., Κοσάνοβιτς Τ., Σπυρέλλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Ψαρρού Σ., Κόλλια Κ., Σπυρέλλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Χαλουλάκου Α., Σαϊσανά Μ., Σπυρέλλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Ζαρκανίτης Σ., Χαλουλάκου Α., Σπυρέλλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου