2
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι., Villet W.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διεθνείς οργανισμοί
4
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
8
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
10
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
12
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
15
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Φυλλάδιο
16
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
17
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
18
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
20