1
Αρχιτέκτονας: Στάικος Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Βασιλειάδης Προκόπιος, Στάικος Σπύρος, Γεωργιάδης Αντώνης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Στάικος Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Νίκης 37

Κτίριο