3
από Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

5
από Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

13
από Στάμου Α., Κυριαζοπούλου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
16
από Στάμου Α., Βογιατζής Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
18
από Στάμου Α., Ανδρεαδάκης Ανδρέας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου