5
από Σταθακόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Μήτσου Ι., Σταθακόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Σταθακόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Σταθακόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
12
από Σταθακόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
13
από Σταθακόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο