2
από Σταματέλλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Άρθρο περιοδικού
3
από Σταματέλλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Σταματέλλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού