3
από Στανίτσας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
4
από Παπαδημητρίου Ι., Σφιρής Γ., Στανίτσας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο