1
από Στασινόπουλος Γ.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
3
από Στασινόπουλος Γ.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
4
από Στασινόπουλος Γ.Ι., Μήτρου Ν.Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Στασινόπουλος Γ.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
7
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Στασινόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου