2
από Σταυρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κραβαρίτης Α., Σταυρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Σταυρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

5
από Σταυρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Σταυρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Σταυρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Σταυρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου