7

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Καλογεράς Ιωάννης, Σταυρακάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
14
από Καλογεράς Ιωάννης, Σταυρακάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
15
από Πουλιέζος Α., Σταυρακάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
16

Βιβλίο
17

Βιβλίο
18

Βιβλίο
20
από Τσιτομενέας Σ., Σταυρακάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου