1
από Στεφάνου Ι., Μιχάλαινα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Στεφάνου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από Στεφάνου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
9
από Στεφάνου Ιωσήφ, Στεφάνου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
12

Βιβλίο
13
από Στεφάνου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
14
από Στεφάνου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Διπλωματική Εργασία
15
από Καρύδης Δ., Στεφάνου Ι., Αυγεροπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
16

Βιβλίο