1
από Haykin S.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Συκάς Ε.Δ....

Βιβλίο
2
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Συκάς Ε.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο