1
Πολιτικός Μηχανικός
...Σχολή Βιομηχάνων Τεχνών Αθήνα Ελλάδα...
Η Νεκρολογία για τον Νικόλαο Γεννηματά, Τεχνικά Χρονικά, 1 Ιαν. 1932, τεύχ. 1, σελ. 44-46
Φωτογραφία του Νικολάου Γεννηματά

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
...Σχολή Βιομηχάνων Τεχνών Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός