1
...Σχολείο των Τεχνών Μηχανουργική Σχολή Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
2
...Σχολείο των Τεχνών Μηχανουργική Σχολή Αθήνα Ελλάδα...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος
...Σχολείο των Τεχνών Μηχανουργική Σχολή Αθήνα Ελλάδα 1870...

Μηχανικός