5
από Κουρής Σ., Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
6
από Πράπας Δ., Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Παπακώστας Κ., Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
11
από Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
16
17
από Μπελεσιώτης Β., Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου