2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων...

3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων...
Το πλήρες κείμενο

5
από Πάλλας Δημήτριος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων...

Βιβλίο