1
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σύλλογος Ελληνων Συγκοινωνιολόγων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας...

Οπτικός δίσκος
15
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Το πλήρες κείμενο

16
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Ημερίδα
18
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Το πλήρες κείμενο

19
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...

Οπτικός δίσκος
20
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων...
Το πλήρες κείμενο