1
από Γουργιώτης Ανέστης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Σύλλογος Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
2
από Κίσσας Λάμπρος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Σύλλογος Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
3
από Κονταξής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Σύλλογος Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Σύλλογος Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Ημερίδα
5
από Μπέλλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Σύλλογος Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
6
από Τασοπούλου Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Σύλλογος Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης...
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας