1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ιαπωνίας - Τμ. Σεισμικής Μηχανικής...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ιαπωνίας - Τμ. Σεισμικής Μηχανικής...
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ιαπωνίας - Τμ. Σεισμικής Μηχανικής...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο