1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν.Αχαίας...

Οπτικός δίσκος
2
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν.Αχαίας...

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν.Αχαίας...

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν.Αχαίας...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν.Αχαίας...

Σεμινάριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν.Αχαίας...

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν.Αχαίας...

Ημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν.Αχαίας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου