1
από Καλογρίδου - Βασιλειάδου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων...

Συμπόσιο