1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος...

Ημερίδα