1
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...Συνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πρωτευούσης...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πρωτευούσης...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1962
...Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πρωτευούσης...

Βιβλίο