3
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
8
από Βόρδος Ιωάννης, Στρογγυλός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Οπτικός δίσκος
9
από Μορτάκης Φίλιππος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...
Υλικό και βίντεο του σεμιναρίου

Σεμινάριο
10
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Μελέτη
11
από Μορτάκης Φίλιππος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Σεμινάριο
12
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
13
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
16
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Μελέτη
19
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα