5
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
8
από Βόρδος Ιωάννης, Στρογγυλός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Οπτικός δίσκος
9
από Μορτάκης Φίλιππος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...
Υλικό και βίντεο του σεμιναρίου

Σεμινάριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα
11
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
12
από Μορτάκης Φίλιππος
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Σεμινάριο
13
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Μελέτη
17
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Μελέτη
20
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ - Τμ. Αιτωλοακαρνανίας...

Ημερίδα