2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Μελέτη
8
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Μελέτη
9
από Τρακοσοπούλου - Τζήμου Κορνηλία
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Μελέτη
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Σεμινάριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
12
από Καραγεώργης Σ., Συμεωνίδου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Μελέτη
13
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Μελέτη
14
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Μελέτη
16
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
18
από Κεφαλίδου Ν., Πανίλας Σ., Ηγεμών Θ., Δελίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
20
από Κάππας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Μακεδονίας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας