Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

| σημειώσεις = }}

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) ήταν Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1970 και ήταν ένα από τα τρία δημόσια Α.Ε.Ι. της πόλης. Το 2019 το Α.Τ.Ε.Ι.Θ. συγχωνεύτηκε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, και τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης για να σχηματιστεί το νέο ''Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος''. Προσέφερε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με πληθώρα σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που καλύπτουν σημαντικούς αναπτυξιακούς τομείς. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΤΕΙ Θεσσαλονίκης...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Συνέδριο
6
από Γκουπιδένη Λ., Ζωγράφου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας...

Πτυχιακή Εργασία
7
από Αποστολίδης Γ., Καμπανίδου Σ., Φράγκου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας...

Διπλωματική Εργασία