2
από Κατσιγιαννάκης Γ., Τασούλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση ημερίδας
5
από Αθανασόπουλος Δ., Τασούλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία