1
από Τερζίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
2
από Τερζίδης Γ., Παπαζαφειρίου Ζαφειρίου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
3
από Ζήσης Θεόδωρος, Τελόγλου Η., Τερζίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Τελόγλου Η., Τερζίδης Γ., Ζήσης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Τερζίδης Γ. Α., Καραμούζης Δ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
7
από Τερζίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
8
από Τερζίδης Γ., Καραμούζης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
11
από Τερζίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο