4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Τζανάκη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
6
από Σταυρουλάκης Γ., Λευθέρης Β., Τζανάκη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο