1
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Λεξικό
2
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
3
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
4
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
5
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
6
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Διδακτορική Διατριβή