2
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
11
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
12
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση σεμιναρίου
17
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
18
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
19
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
20
από Τζαφέστας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο