2
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
6
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου
7
από Τζεκάκης Ε., Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου
8
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου
9
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου
10
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
11
από Τζεκάκης Ε., Παπανικολάου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12

Βιβλίο
13
από Τζεκάκης Ε., Ματσικούδη-Ηλιοπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
14
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
15
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
16
από Τζεκάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο