1
από Τζεκάκης Εμμανουήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
3
από Τζεκάκης Εμμανουήλ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού