2
από Πικριδάς Χρήστος, Τζιαβός Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Τζιαβός Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Τζιαβός Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Τζιαβός Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Τζιαβός Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Κατσάμπαλος Κ., Τζιαβός Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
15
από Μπαντέλλας Α. Γ., Τζιαβός Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
16

Εισήγηση σεμιναρίου