2
από Τζοβαρίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Εισήγηση ημερίδας
6
από Τζοβαρίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
7
από Τζοβαρίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Το πλήρες κείμενο της εισήγησης, στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Τζοβαρίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Τζοβαρίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού