1
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
2
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
7
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
8
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
10
από Κοιλάδη Κ., Κολυβάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Τζομπανάκη Χρυσούλα...

Μελέτη
13
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
14
15

Βιβλίο
16

Βιβλίο
17

Βιβλίο
18

Βιβλίο
19

Βιβλίο
20