8
από Τολίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
9
από Κανακούδης Β., Αργυριάδου Ι., Τολίκας Δ. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Θεοδοσίου Ν., Τολίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Τολίκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
19
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού