1
από Τολίκας Δημήτριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
από Τολίκας Δημήτριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Τολίκας Δημήτριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο