1
από Παχάκη Καλλιόπη, Τονικίδου Παρθενόπη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Τονικίδου Παρθενόπη
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Μελέτη
3
από Τονικίδου Παρθενόπη
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
από Τονικίδου Παρθενόπη
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
6
από Τονικίδου Παρθενόπη, Κατοχιανού Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο